سنجش نگرش مردم در خصوص انتخابات 1400 و دولت سیزدهم
سنجش نگرش مردم در خصوص انتخابات 1400 و دولت سیزدهم
یکشنبه, 27 تیر,1400

به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور سنجش افکار مردم ایران پس از برگزاری سیزدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری، در روزهای 16 تا 20 تیرماه 1400 یک نظرسنجی در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات انجام داده است. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه شهروندان 18 سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل کشور و تعداد نمونه آن 1585 نفر بوده است. 

 

مشخصات پاسخگویان

 50.1 درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و 49.9 درصد زن هستند. 25.7 درصد پاسخگویان در رده سنی 18 تا 29 سال، 48.4 درصد در رده سنی 30 تا 49 سال و 25.9 درصد در رده سنی 50 سال و بالاتر قرار دارند. 23.3 درصد مجرد، 72.9 درصد متاهل و 3.7 درصد بدون همسر بر اثر طلاق یا فوت همسر هستند. 39.2 درصد پاسخگویان در مراکز استان، 35.9 درصد در شهرهای کوچک¬تر و 24.9 درصد در روستاها سکونت دارند.

 

 رضایت پاسخگویان از شرکت و عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 1400

از پاسخگویان پرسیده شده است «همان‌طور که می دانید انتخابات ریاست جمهوری حدود 20 روز پیش برگزار شد. شما در این انتخابات شرکت کردید یا خیر؟». سپس پرسیده شده است «آیا شما از این تصمیمتان رضایت دارید؟». یافته‌‌های تقاطعی این دو سوال نشان می‌دهد که 86.9 درصد پاسخگویانی که گفته‌اند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند اکنون از شرکت خود در انتخابات رضایت دارند، 10.5 درصد آن‌ها از این تصمیم رضایت ندارند و 2.6 درصدشان به این سوال پاسخ نداده‌اند. از کل افرادی که در انتخابات شرکت نکرده بودند 77.6 درصد اکنون از عدم شرکت خود راضی هستند، 15.8 درصد آن‌ها گفته‌اند از اینکه در انتخابات شرکت نکرده‌اند رضایت ندارند و 6.6 درصد به این سوال پاسخ نداده‌اند. از نظر آماری تفاوت معناداری در رضایت یا عدم رضایت پاسخگویان از شرکت در انتخابات بین گروه‌های جنسی، سنی، تحصیلی و شغلی مشاهده نمی‌شود.

 

 

 

زمان تصمیم گیری برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری

در سؤالی از شهروندانی که گفته‌اند در انتخابات شرکت کرده‌اند پرسیده شده است «از کِی برای شرکت در انتخابات تصمیم گرفتید؟». 54.1 درصد افراد شرکت‌کننده در انتخابات گفته‌اند از چند ماه قبل تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند. 10.8 درصد در روز انتخابات، 9.9 درصد در هفته آخر، 6.6 درصد دو سه روز آخر و 17.6 درصد در روز انتخابات تصمیم گرفته‌اند در انتخابات شرکت کنند. زمان تصمیم‌گیری بر حسب سن و تحصیلات معنادار شده است یعنی 27.4 درصد جوانان (18 تا 29 ساله) شرکت کننده  در انتخابات، در روز انتخابات تصمیم گرفته‌اند رأی دهند. این میزان در بین افراد 30 تا 49 سال، 16.8 درصد و در بین افراد بالای 50 سال، 11 درصد است. همچنین 60.6 درصد افراد دانشگاهی شرکت کننده در انتخابات، از چند ماه قبل تصمیم گرفته بودند که در انتخابات شرکت کنند. این نسبت در بین افراد غیردانشگاهی 51.3 درصد بود. 18.2 درصد افراد غیردانشگاهی شرکت کننده در انتخابات، نیز در روز انتخابات تصمیم گرفته‌اند که رأی دهند که بیشتر از نسبت افراد دانشگاهی (16.9 درصد) بود. زمان تصمیم‌گیری بر حسب متغیرهای جنسیت، محل سکونت و سرانه هزینه خانوارها معنادار نشده است.

 

 

 

میزان نگرانی مردم از مسائل جامعه در آستانه تشکیل دولت جدید

از شهروندان پرسیده شده است «برخی از مردم کشور در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند. من چند مشکل امروز جامعه را برایتان می‌خوانم، لطفاً بگویید هر کدام از آن‌ها در حال حاضر چقدر باعث نگرانی خود شما شده است؟» طبق نتایج به دست آمده، 90.8 درصد پاسخگویان از تورم و گرانی، 79.3 درصد از بیکاری، 79.3 درصد از کاهش درآمد، 75.4 درصد از کم آبی و خشکسالی،  68.1 درصد از مسئله مسکن و تامین اجاره، 58.6 درصد از شیوع کرونا، و از 40.6 درصد از مسائل مربوط به امنیت کشور کاملاً و زیاد احساس نگرانی می‌کنند. کمترین نگرانی مردم مربوط به مسائل امنیت کشور مثل حملات تروریستی یا خرابکارانه است که 20.5 درصد از پاسخگویان گفته¬اند اصلاً نگرانی در خصوص مسائل مربوط به امنیت کشور ندارند. 

 زنان بیشتر از مردان گفته اند شیوع کرونا، کم آبی و خشکسالی، مسائل مربوط به امنیت کشور، بیکاری و کاهش درآمد کاملاً باعث نگرانی آنها شده است. افراد دانشگاهی بیشتر از افراد غیر دانشگاهی بیان کرده‌اند شیوع کرونا، مسائل مربوط به امنیت کشور و مسکن کاملاً آن‌ها را نگران کرده است. افراد 18 تا 29 سال بیشتر از دیگر گروه های سنی بیان گفته‌اند مسائل مربوط به امنیت کشور کاملاً باعث نگرانی آنها شده است. در مقابل افراد 50 سال و بالاتر بیشتر از دیگران گفته‌اند مسکن و تامین اجاره اصلاً سبب نگرانی آنها نیست. 

 

 

 

ارزیابی شهروندان از عملکرد آقای رئیسی در قوه قضائیه

از شهروندان پرسیده شده است «همان‌طور که می‌دانید با پیروزی آقای ابراهیم رئیسی در انتخابات، رئیس جدید قوه قضائیه معرفی شد. شما عملکرد آقای رئیسی را در طول دوران ریاست قوه قضائیه چگونه ارزیابی می‌کنید؟» طبق یافته‌های نظرسنجی، بیش از نیمی از شهروندان (57.4 درصد)، عملکرد آقای رئیسی را در قوه قضائیه خوب ارزیابی کرده‌اند. فقط 15.6 درصد از شهروندان، ارزیابی ضعیفی از عملکرد آقای رئیسی در قوه قضائیه داشتند. 5.9 درصد نیز در این زمینه عملکرد ایشان را متوسط ارزیابی کرده ­اند. البته 21.1 درصد نیز اطلاعی در این زمینه نداشتند که عملکرد آقای رئیسی را ارزیابی کنند. ارزیابی شهروندان بر حسب همه متغیرهای زمینه‌ای بجز تحصیلات معنادار شده است. مردان (61 درصد) بیشتر از زنان (53.9 درصد)، افرادی که سرانه هزینه فرد در خانوار آنها بالای دو میلیون است کمتر از سایر گروه‌های هزینه‌ای، افراد ساکن در روستاها نیز بیشتر از ساکنان شهری، عملکرد آقای رئیسی را در قوه قضائیه، خوب ارزیابی کرده‌اند.

 

 

 

ارزیابی شهروندان از حل مشکلات کشور با آمدن آقای رئیسی

در ادامه سوالات قبل، از شهروندان سوال شده است «فکر می کنید با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور کمتر شود، بیشتر شود یا فرقی نخواهد کرد؟». 45.9 درصد شهروندان معتقدند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور کمتر می‌شود، اما 11.5 درصد گفته‌اند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور بیشتر هم می‌شود. از نظر 33.8 درصد با آمدن آقای رئیسی وضعیت کشور تغییری نخواهد کرد. 8.8 درصد نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.

ارزیابی شهروندان از از حل مشکلات کشور با آمدن آقای رئیسی بر حسب همه متغیرهای زمینه‌ای معنادار شده است. زنان بیشتر از مردان معتقد به کاهش مشکلات کشور با آمدن آقای رئیسی هستند. افراد 50 سال به بالا بیشتر از سایر گروه‌های سنی، افراد غیردانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی، افرادی که سرانه هزینه فرد در خانوار آنها کمتر از یک میلیون است بیشتر از سایر گروه‌های هزینه‌ای، افراد ساکن در روستاها نیز بیشتر از ساکنان شهری معتقدند با آمدن آقای رئیسی مشکلات کشور کمتر می‌شود.

 

 

 

دیدگاه شهروندان در خصوص وضعیت تحریم ها در دوره آقای رئیسی

از شهروندان سوال شده است «به نظر شما در دوره آقای رئیسی تحریم ها چه وضعی پیدا خواهند کرد؟». بر اساس یافته‌های نظرسنجی حاضر، 31.4 درصد از پاسخگویان گفته‌اند تحریم ها در دوره آقای رئیسی به همین شکل موجود ادامه پیدا خواهد کرد. 31.5 درصد معتقد بودند تحریم¬ها کمتر خواهد شد و 20.4 درصد بیان کرده‌اند تحریم¬ها در دوره آقای رئیسی بیشتر خواهد شد. 16.7 درصد از پاسخگویان به این سوال پاسخ نداده اند. زنان ببیشتر از مردان، افراد 50 سال و بالاتر بیشتر از دیگر گروه¬های سنی، افراد غیر دانشگاهی بیشتر از افراد دانشگاهی گفته اند با آمدن آقای رئیسی تحریم¬ها کمتر خواهد شد. دیدگاه مردم در خصوص وضعیت تحریم‌ها در دوره آقای رئیسی برحسب سرانه هزینه ماهیانه فرد در خانوار تفاوت معناداری ندارد. 

 

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir