از هر 10 شهروند ایرانی، 3 نفر از کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا اطلاع دارد، 36.7 درصد از شهروندان ایرانی مطلع از انتخابات امریکا، پیروزی بایدن را برای کشور بهتر می دانند
از هر 10 شهروند ایرانی، 3 نفر از کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا اطلاع دارد، 36.7 درصد از شهروندان ایرانی مطلع از انتخابات امریکا، پیروزی بایدن را برای کشور بهتر می دانند
دوشنبه, 14 مهر,1399

افزایش تنش میان ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تشدید فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بر مردم ایران در سال‌های گذشته موجب افزایش اهمیت انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برای برخی از اقشار جامعه ایران شده است. برخی تداوم ریاست جمهوری ترامپ را بر ایالات متحده عامل گسترش و تعمیق فشارها می‌دانند و برخی معتقدند با تغییر رئیس جمهور آمریکا تفاوت محسوسی در سیاست‌های خارجی آمریکا در قبال ایران مشاهده نخواهد شد. به گزارش روابط عمومی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به منظور سنجش وضعیت افکار عمومی ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، یک نظرسنجی در دهه سوم شهریورماه 1399 با جامعه آماری کل زنان و مردان بالای 18 سال کشور و تعداد نمونه 1618 نفر به شیوه تلفنی به انجام رسانده است. هدف از انجام این نظرسنجی سنجش میزان پیگیری اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در میان مردم ایران، سنجش میزان آشنایی پاسخگویان با کاندیداهای اصلی این انتخابات، سنجش تمایل پاسخگویان به انتخاب هر یک از این کاندیداها و نیز سنجش نگرش آنان درباره اثرات احتمال این انتخابات بر وضعیت ایران بوده است. 

 

از هر 4 شهروند ایرانی، 3 نفر به میزان کم اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری امریکا را پیگیری می کند

از پاسخگویان سوال شد «تا چه میزان اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دنبال می‌کنند؟» از مجموع افراد تشکیل دهنده نمونه این نظرسنجی 76.4% گفته‌اند اخبار مربوط به این انتخابات را در حد  «خیلی کم و کم» پیگیری می‌کنند؛ 9.3 درصد گفته‌اند در حد متوسط پیگیر این اخبار هستند و تنها 10.9 درصد از پاسخگویان در حد  «زیاد و خیلی زیاد» آن را دنبال می‌کنند. میزان پیگیری اخبار مربوط به انتخابات آمریکا در میان کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند بیش از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی است. همچنین جوانان (افراد 18 تا 29 سال) کمتر از سایر گروه های سنی اخبار را پیگیری می کنند. گفتنی است مردان بیش از زنان پیگیر اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا هستند. 

 

از هر 10 شهروند ایرانی، 3 نفر از کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا اطلاع دارد

از پاسخگویان پرسیده شده است «آیا می دانید کاندیداهای اصلی انتخابات آمریکا چه کسانی هستند؟». 31.4% از شهروندان گفته اند اطلاع دارند که کاندیداهای اصلی انتخابات آمریکا، ترامپ یا بایدن هستند. به عبارت دیگر حداقل به اسم یکی از دو کاندیدا و یا هر دو اشاره کرده اند. اما 68.6% مردم ایران اطلاع نداشتند که این دو نفر کاندیداهای اصلی انتخابات آمریکا هستند. لازم به ذکر است 18.6 درصد پاسخگویان به اسم هر دو کاندیدا به درستی اشاره کرده اند. عدم اطلاع از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در گروه سنی زیر 30 سال بیش از مسن‌ترها مشاهده می‌شود. همچنین میزان اطلاع افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از کاندیداهای اصلی انتخابات آمریکا، به طرز قابل توجهی بیش از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی است.

 از کسانی که از کاندیداتوری دست کم یکی از کاندیداهای اصلی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مطلع بوده‌اند، پرسیده شده است دوست دارند کدامیک از کاندیداها در انتخابات ر‌أی بیاورد؟ 49.3 درصد پاسخگویان اعلام کرده‌اند که برایشان فرقی نمی‌کند چه کسی در این انتخابات پیروز شود؛ 27.4 درصد متمایل به انتخاب بایدن و 14.5 درصد متمایل به انتخاب ترامپ بوده‌اند. 8.8 درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند دوست ندارند هیچکدام از کاندیداهای اصلی انتخاب شوند. بین گروه‌های مختلف سنی و تحصیلی در پاسخ به این پرسش تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

بیشتر شهروندان ایرانی مطلع از انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا، پیش بینی می کنند، دونالد ترامپ پیروز خواهد شد

از پاسخگویانی که در جریان انتخابات آمریکا و نامزدهای آن قرار داشته‌اند، پرسیده شده «به نظر شما کدامیک از این افراد برنده انتخابات خواهد شد؟» 56.6 درصد آن‌ها گمان می‌کنند ترامپ در انتخابات پیروز خواهد شد و 20.6 درصد نیز احتمال می‌دهد بایدن برنده انتخابات باشد. 22.8 درصد پاسخگویان نیز گفته‌اند نمی‌دانند چه کسی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب خواهد شد. در میان گروه‌های سنی، افراد زیر 50 سال بیش از مسن‌ترها گمان می‌کنند ترامپ برنده انتخابات خواهد شد. در مقابل گروه سنی بالاتر از 50 سال بیش از جوان‌ترها در پاسخ به این سؤال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. 

 

 

55 درصد از شهروندان ایرانی مطلع از انتخابات امریکا، معتقدند این انتخابات تاثیر زیادی بر کشور ما خواهد داشت

 از مطلعین درباره انتخابات آمریکا پرسیده شده «به نظر شما انتخابات آمریکا تا چه حد می تواند بر کشور ما تأثیرگذار باشد؟» 26.4 درصد پاسخگویان گفته‌اند نتیجه این انتخابات تأثیر کم یا خیلی کمی بر کشور ما خواهد داشت؛ 6.6 درصد نیز این تأثیر را حد متوسط ارزیابی کرده‌اند؛ در مقابل 55.3 درصد پاسخگویان گفته‌اند از نظر آن‌ها انتخابات آمریکا تأثیر زیاد یا خیلی زیادی بر کشور ایران برجا خواهد گذاشت. 58.4 درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی گفته‌اند انتخابات آمریکا در حد زیاد یا خیلی زیاد بر وضعیت ایران اثرگذار خواهد بود؛ این میزان در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی 50.8 درصد است.

 

 

36.7 درصد از شهروندان ایرانی مطلع از انتخابات امریکا، پیروزی بایدن را برای کشور بهتر می دانند

 از مطلعین درباره انتخابات آمریکا پرسیده شده «به نظر شما پیروزی کدام یک از این افراد برای کشور ما بهتر خواهد بود؟» 46.1 درصد پاسخگویان گفته‌اند از نظر آن‌ها انتخاب هر کدام از کاندیداها تأثیری در وضع ایران نخواهد داشت؛ 36.7 درصد انتخاب بایدن را برای ایران بهتر دانسته‌اند و 8.6 درصد معتقد بوده‌اند انتخاب ترامپ نتایج بهتری برای ایران خواهد داشت. 8.6 درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. اعتقاد به مثبت بودن پیامدهای انتخاب بایدن برای ایران در گروه سنی 15 تا 29 سال 43 درصد، در گروه سنی 30 تا 49 سال 33.7 درصد و در گروه سنی 50 سال به بالا 51.5 درصد بوده است.

 

 

درباره ایسپا
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.
برخی کارفرمایان
Alternate Text
Alternate Text
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 ispa.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir